Tietoa hankkeesta

Tietoa hankkeesta

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:ltä 2014-2020

Hankkeen kuvaus

VESKU – verkkovalmennuksella ja tuetulla työkokeilulla kohti koulutusta ja työtä on ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.9.2020-30.6.2023. Hankkeen toteuttavat Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Vates-säätiön ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) kanssa.

Hankkeessa kehitetään työkokeilua pitkään koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden aikuisten tarpeita paremmin vastaavaksi integroimalla osallistujien työ- ja toimintakyvyn monialainen arviointi kiinteäksi osaksi työkokeilua. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa työkokeilijan työkyky, siihen liittyvät haasteet, tarvittava tuki ja aikaisempi osaaminen kartoitetaan systemaattisesti ja työkokeilujakso räätälöidään kartoitukseen pohjautuen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työkokeilun ja koulutuksen yhteyttä vahvistetaan kehittämällä työkokeilua systemaattiseksi osaamisen hankkimisen ja tunnistamisen oppimisympäristöksi yhteistyössä työnantajien kanssa.

Lisäksi hankkeessa kehitetään verkkovalmennus, joka parantaa osallistujien koulutukseen osallistumisen, urasuunnittelun ja työllistymisen valmiuksia.

Hankkeen tavoitteet

Pitkään koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden aikuisten työelämään palaamisen estää usein koulutuksen puute tai vanhentunut koulutus, joka ei vastaa enää työelämän tarpeita. Lisäksi kohderyhmän työ- ja toimintakyky on usein alentunut, eikä näitä haasteita ole välttämättä tunnistettu riittävästi.

 

Hankkeen kehittämistavoitteet ovat:

Työ- ja toimintakyvyn arviointi työkokeilussa

Hankkeessa kehitetään työkokeilua pitkään koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden aikuisten tarpeita paremmin vastaavaksi integroimalla osallistujien työ- ja toimintakyvyn monialainen arviointi kiinteäksi osaksi työkokeilua.

osaamisen hankkiminen ja tunnistaminen työkokeilussa

Työkokeilujakso räätälöidään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työkokeilun ja koulutuksen yhteyttä vahvistetaan kehittämällä työkokeilua osaamisen hankkimisen ja tunnistamisen oppimisympäristöksi yhteistyössä työnantajien kanssa

VERKKOVALMENNUS

Verkkovalmennus, joka parantaa osallistujien koulutukseen osallistumisen, urasuunnittelun ja työllistymisen valmiuksia.

hankkeen Toimintamalli

 Hankkeen tuloksena syntyy toimintatapa, jossa työpaikoilla tapahtuvan työkokeilun aikana arvioidaan systemaattisesti osallistujan työ- ja toimintakykyä sekä osaamista ja osaamistarpeita. Näiden pohjalta työkokeilun aikana tehdään yksilöllinen suunnitelma, jonka pohjalta osallistujan osallistuu työpainotteisesti koulutukseen, joka pohjautuu pääosin joko koulutus- tai oppisopimuksella suoritettuun tutkintoon tai tutkinnon osaan.

Alta löydät Vesku -hankkeen toimintamallin kuvan. Saat kuvan auki koko näytölle klikkaamalla kuvaa. Kuvan alapuolelta löytyy kuvan sisältämä informaatio tekstimuotoisena.

Hankkeessa kehitetään tuetun työkokeilun malli, joka vastaa paremmin pitkään koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden aikuisten tarpeita, ja johon on kiinteästi sisällytetty monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä osaamisen tunnistaminen.

Lisäksi hankkeessa kehitetään verkkovalmennus, joka parantaa koulutukseen osallistumisen, urasuunnittelun ja työllistymisen valmiuksia. Verkkovalmennukseen kuuluu kaikille avoimet oppimateriaalit verkkosivuillamme sekä TAKK:n verkkopedagogien rakentama Moodle-oppimisympäristö.

Ohjautuminen

Hankkeeseen ohjaudutaan esimerkiksi OMAvalmentajien, kuntouttavan työtoiminnan työpajojen valmentajien sekä yksilöohjaajien kautta.

Aloittaminen

Kun asiakas aloittaa hankkeessa, arvioidaan hänen työ- ja toimintakykyään, kartoitetaan elämäntilannettaan sekä selvitetään kiinnostuksia ja osaamista.

TYÖKOKEILU

Etsimme asiakkaalle työkokeilupaikan, asetamme sille tavoitteet ja suunnittelemme tarpeiden mukaan ohjauksen työkokeilun aikana.

Jatkopolku

Työkokeilun jälkeen asiakas voi ohjautua esimerkiksi opintoihin, palkkatukityöhö,. palkkatyöhön tai oppisopimuskoulutukseen. Työkokeilupaikkaa voi myös vaihtaa. Jatko suunnitellaan yhdessä valmentajan kanssa.