Vesku-hankkeen saavutettavuusseloste

Vesku-hankkeen saavutettavuusseloste

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:ltä 2014-2020

Tietoa veskuhanke.fi -sivuston saavutettavuudesta

Seloste laadittu ja päivitetty viimeksi 6.5.2022

Vesku-hankkeen sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia, eli kaikilla käyttäjillä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalvelua.

Saavutettavuuden tila

Vesku-hankkeen verkkosivujen suunnittelussa ja kehitystyössä otetaan huomioon saavutettavuuskriteerit (WCAG2.1). Saavutettavuutta on arvioitu ja arvioidaan hankkeen sisällä itsearviointina ja havaitut ongelmat saavutettavuudessa pyritään korjaamaan päivitystöiden yhteydessä. Saavutettavuutta pyritään parantamaan mm. testaamalla materiaalia eri laitteilla, kiinnittämällä huomiota selkeään kielenkäyttöön sekä visuaaliseen selkeyteen. 

Tällä hetkellä verkkosivusto täyttää lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1) osittain. Saavutettavuuspuutteita voi olla vielä seuraavissa toiminnoissa:

  • Kuvien tekstivastineet eli alt-tekstit: Joidenkin kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa voi olla puutteita.

  • Sivuston otsikkohierarkia html-koodissa ei kaikilta osin ole virheetön ja se voi haitata materiaalin lukemista ruudunlukijalla.

  • Sivustolla on joitakin upotettuja elementtejä (esim. videoita), joista puuttuu selite.

  • Verkkovalmennusmateriaaleihin liitetyt dokumentit (pdf- ja docx -dokumentit)  eivät ole kaikilta osin saavutettavia ja niiden lukeminen ruudunlukijalla ei välttämättä onnistu.

Vesku-hankkeen verkkosivuille on lisäksi linkitetty sisältöä hankesivujen ulkopuolisista palveluista. Vesku-hanke ei vastaa näiden sivustojen saavutettavuudesta ja ylläpidosta.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Pyrimme parhaamme mukaan kehittämään hankesivujemme saavutettavuutta. Mikäli havaitset Vesku-hankkeen sivuilla saavutettavuusongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, pyydämme ilmoittamaan niistä hankkeelle sähköpostitse osoitteeseen: marja.kervinen@siltavalmennus.fi. Huomaa, että vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon kuluessa, voit tehdä asiasta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintavirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
Saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi 
p. 0295 016 000 (vaihde)