Työnantajalle

Työnantajalle

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:ltä 2014-2020

Tietoa vesku-hankkeesta

Hankkeessa kehitetään tuetun työkokeilun malli pitkään ​koulutuksen tai työn ulkopuolella olleille henkilöille.

Työkokeilun ja koulutuksen yhteyttä vahvistetaan kehittämällä työkokeilua systemaattiseksi ​ osaamisen hankkimisen ja tunnistamisen oppimisympäristöksi yhteistyössä työnantajien kanssa.

Työkokeilujakso räätälöidään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Tuetun työllistymisen palvelut työnantajalle

Työkokeilu

 • Työkokeilun tarkoituksena on selvittää työntekijän soveltuvuutta, osaamista, työkykyä jajaksamista työpaikalla.
 • Kyseessä ei ole työsuhde, eikä työkokeilun ajalta makseta palkkaa. Työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työkokeilun ajalta työttömyysetuutta.
 • Työkokeilu ei ole työsuhteen koeaikaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä.
 • Työkokeilu on työnantajalle kuluton ja riskitön tapa selvittää henkilön soveltuvuutta tehtävään.

Työhönvalmennus

 • Tarkoituksena on työllistyä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan tuen avulla.
 • Työhönvalmentaja on ammattilainen, joka tukee sekä työntekijää, että työnantajaa ja työyhteisöä.
 • Työhönvalmentaja helpottaa rekrytointia ja auttaa tarvittaessa työnantajaa hakemaan erilaisia tukia.

Palkkatuki

 • Palkkatuki on taloudellinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista.
 • Tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä silloin, kun hänen työllistymismahdollisuutensa ovat heikentyneet.
 • Palkkatuen määrä ja kesto riippuvat palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta.
 • Myös oppisopimuskoulutukseen voidaan myöntää palkkatukea koko koulutuksen ajalle.

VESKU-hankkeen asiantuntijat kertovat mielellään lisää vaihtoehdoista!

Osatyökykyisen työllistäminen

Osatyökykyisyys

 • Osatyökyky tarkoittaa, että ihmisellä on käytössään osa työkyvystään ja halu kyvyn käyttämiseen.
 • Esimerkiksi vammat, sairaudet tai kuormittavat elämäntilanteet voivat aiheuttaa osatyökykyisyyttä kenelle tahansa joko tilapäisesti tai pysyvästi.
 • Osatyökykyisen palkkaaminen lisää työyhteisön monimuotoisuutta ja sitä kautta lisää tuottavuutta, ongelmanratkaisukykyä, muutosvalmiutta ja luovuutta.

Taloudelliset tukimuodot työnantajalle

 • Palkkatuki: TE-toimiston myöntämä harkinnanvarainen taloudellinen tuki työttömän tai osatyökykyisen työnhakijan palkkauskustannuksiin.
 • Työllistämisen kuntalisä: Joissakin kunnissa käytössä oleva harkinnanvarainen palkkio yrityksille, jotka palkkaavat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön.
 • Työolosuhteiden järjestelytuki: TE-toimiston myöntämä harkinnanvarainen tuki uudelle tai vanhalle työntekijälle, joka tarvitsee vamman takia työvälineitä, kalusteita, muutosta työoloihin tai toisen henkilön apua.

Työhönvalmennus ja henkilökohtainen valmentaja

 • Valmentaja auttaa työtehtävien kartoittamisessa, osaamisen sanoittamisessa ja tukien hakemisessa.
 • Valmennuksessa voidaan tarvittaessa tukea myös työyhteisöä uuden henkilön aloittaessa ja osatyökykyisen kollegan tukemisessa.
 • Valmentaja helpottaa rekrytointia ja osallistuu perehdyttämiseen.